Algemeen

Herman Damen, hierna te noemen eigenaar, verleent u hierbij toegang tot https://hermandamen.com (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door eigenaar en derden zijn aangeleverd. Eigenaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van eigenaar.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van eigenaar.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij eigenaar en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van eigenaar, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.